086-373-6082, 084-782-4575

บริษัท เอ็น เอส เอ โซลูชั่น จำกัด > บริการของเรา > บริการฝึกอบรม

x2

 • ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ
 • ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่นและอุปกรณ์ช่วยยก
 • ความปลอดภัย อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างใหม่
 • เทคนิคการประเมินความเสี่ยงในการทำงาน
 • เทคนิคการประเมินงานด้านการยศาสตร์ในการทำงาน
 • เทคนิคการควบคุมงานและตรวจสอบความปลอดภัยของผู้ควบคุมผู้รับเหมา
 • เทคนิคการทำระบบล็อคและแขวนป้ายทะเบียน
 • เทคนิคการปฏิบัติงานบนที่สูงอย่างปลอดภัย
 • เทคนิคการทำระบบล็อคและแขวนป้ายทะเบียน
 • การปฏิบัติงานรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัย
 • การติดตั้งและตรวจสอบนั่งร้าน
 • เทคนิคการปฏิบัติงานสำหรับหัวหน้างาน
 • เทคนิคการขับขี่ยานพาหนะเชิงป้องกันอุบัติเหตุ
 • การบริหารจัดการวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (กากอุตสาหกรรม)
 • 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต และปรับปรุงงาน
 • ข้อกำหนดมาตรฐานระบบการจัดการด้านคุณภาพ ISO 9001
 • การตรวจติดตามภายในระบบการจัดด้านคุณภาพ ISO 9001
 • ข้อกำหนดมาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001
 • การตรวจติดตามภายในระบบการจัดด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001

* * สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณากรอกข้อมูลเหล่านี้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการให้ข้อมูลสำหรับท่าน

สำนักงานใหญ่
72/47 หมู่ที่ 5 สมโภชน์แลนด์
ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
สำนักงานสาขา
529 อาคารเมอร์ลิน ทาวเวอร์ 1
ซ.นราธิวาสราชนครินทร์ 14 แขวงทุ่งวัดดอน
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
เลขทะเบียนการค้าและเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0415559002026 โทร: 086-373-6082, 084-782-4575
อีเมล์: nsa.center@nsa-solution.com ติดต่อ โทร: 086-3736082
เขตภาคตะวันออก ติดต่อ โทร: 081-9743103
เขตภาคกลาง กทม ติดต่อ โทร:  086-373-6082
เขตภาคอีสาน ภาคเหนือ ติดต่อ โทร: 084-782-4575
บริษัท ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015
NSA SOLUTION CO., LTD._ISO 9001

ใบอนุญาตเป็นผู้ให้บริการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ
ใบอนุญาตอับอากาศ เลขที่ 05010325660032
© COPYRIGHTS 2016 NSA SOLUTION CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.