086-373-6082, 084-782-4575

บริษัท เอ็น เอส เอ โซลูชั่น จำกัด > บริการของเรา > บริการอุปกรณ์ความปลอดภัย

x1

  • อุปกรณ์ดับเพลิง อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยและอุปกรณ์ฉุกเฉิน
  • อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
  • อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย ชุดพนักงาน
  • อุปกรณ์การทำงานบนที่สูง
  • อุปกรณ์สำหรับงานในที่อับอากาศ
  • อุปกรณ์ป้องกันการหกรั่วไหลของสารเคมีและวัสดุดูดซับ
  • ป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัยและป้ายจราจร
  • เครื่องมือตรวจวัดและเครื่องมือทดสอบ

* * สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณากรอกข้อมูลเหล่านี้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการให้ข้อมูลสำหรับท่าน

สำนักงานใหญ่
72/47 หมู่ที่ 5 สมโภชน์แลนด์
ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
สำนักงานสาขา
529 อาคารเมอร์ลิน ทาวเวอร์ 1
ซ.นราธิวาสราชนครินทร์ 14 แขวงทุ่งวัดดอน
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
เลขทะเบียนการค้าและเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0415559002026 โทร: 086-373-6082, 084-782-4575
อีเมล์: nsa.center@nsa-solution.com ติดต่อ โทร: 086-3736082
เขตภาคตะวันออก ติดต่อ โทร: 081-9743103
เขตภาคกลาง กทม ติดต่อ โทร:  086-373-6082
เขตภาคอีสาน ภาคเหนือ ติดต่อ โทร: 084-782-4575
บริษัท ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015
NSA SOLUTION CO., LTD._ISO 9001

ใบอนุญาตเป็นผู้ให้บริการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ
ใบอนุญาตอับอากาศ เลขที่ 05010325660032
© COPYRIGHTS 2016 NSA SOLUTION CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.