086-373-6082, 084-782-4575

บริษัท เอ็น เอส เอ โซลูชั่น จำกัด > บริการอุปกรณ์ความปลอดภัย > เครื่องมือตรวจวัดและเครื่องมือทดสอบ Gas Detector & Detection Device

download (4) download (5)draeger-7510-with-printer_1

แบบสอบถามราคาสินค้า จำหน่ายอุปกรณ์ตรวจวัด เครื่องวัด
# เครื่องวัดแสงสว่าง LUX Meter
# เครื่องวัดความดังเสียง Sound Level Meter
# เครื่องตรวจวัดปริมาณแองกอฮอล์ Alcohol Tester
# เครื่องชั่งน้ำหนัก Crane Scale
# อุปกรณ์อเนกประสงค์อื่นๆ Other Equipments

* * สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณากรอกข้อมูลเหล่านี้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการให้ข้อมูลสำหรับท่าน

สำนักงานใหญ่
72/47 หมู่ที่ 5 สมโภชน์แลนด์
ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
สำนักงานสาขา
529 อาคารเมอร์ลิน ทาวเวอร์ 1
ซ.นราธิวาสราชนครินทร์ 14 แขวงทุ่งวัดดอน
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

เลขทะเบียนการค้าและเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0415559002026
โทร: 086-373-6082, 084-782-4575
อีเมล์: nsa.center@nsa-solution.com
ติดต่อ โทร: 086-3736082
อีเมล nsa.center@nsa-solution.com
เขตภาคตะวันออก ติดต่อ โทร: 081-9743103
เขตภาคกลาง กทม ติดต่อ โทร:  086-373-6082
เขตภาคอีสาน ภาคเหนือ  ติดต่อ โทร: 084-782-4575
© COPYRIGHTS 2016 NSA SOLUTION CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.