086-373-6082, 084-782-4575

บริษัท เอ็น เอส เอ โซลูชั่น จำกัด > ข่าวสารความปลอดภัย > เทคนิคการปฏิบัติงานบนที่สูง Working at hights technigues

คำศัพท์เบื้องต้น เกี่ยวกับงานปฏิบัติการบนที่สูง Definitions of Working at Heights

1527694720284

1: Working at Heights : หมายถึงที่ปฏิบัติงานซึ่งอยู่สูงจากพื้นดินหรือสูงจากพื้นอาคารเท่ากับหรือมากกว่า 2 เมตร
2:Hierarchy of Control : ลำดับการเลือกวิธีปฏิบัติงาน
โดยเลือกวิธีปฏิบัติงานที่ง่ายและปลอดภัยมากกว่าเป็นอันดับต้นและเลือกวิธีปฏิบัติงานที่ยากขึ้น ซับซ้อนกว่าเป็นอันดับถัดไป
3:Falling Objects or Materials falling from heights : สิ่งของตกจากที่สูง
4:Working at Heights Task Management :การบริหารจัดการภาวะเสี่ยงสำหรับงานปฏิบัติการบนที่สูง
5:Overhead Protection or Fall Object Protection : วิธีป้องกันสิ่งของตก
6:Scaffolds : ที่ปฏิบัติงานซึ่งจัดไว้สูงจากพื้นดินหรือจัดไว้สูงจากพื้นของอาคาร
ทั้งนี้เพื่อเป็นที่ปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราวไม่เกิน 7 วัน
7:Scaffolding Tag : ป้ายแสดงสถานภาพการอนุญาตให้ใช้ หรือไม่ให้ใช้นั่งร้าน
8:Perimeter Guardrail : รั้วป้องกันการตก ซึ่งต้องประกอบด้วยรั้วบน-รั้วกลาง-และแผ่นกันของตก
9:Elevated Work Platform (EWP) : กระเช้ายกคน
10:Mobile Elevated Work Platform (MEWP) : รถกระเช้า
11:Restraint Safety Harness : ชุดอุปกรณ์รั้งดึง บังคับระยะไม่ให้ออกนอกขอบตกหรืออุปกรณ์จำกัดระยะ
12:Fall Arrest Systems : อุปกรณ์ลดความรุนแรงจากการตก ซึ่งมีสามองค์ประกอบร่วมคือ
(1) Anchor point จุดคล้องเกี่ยว
(2) Landyard ชุดสายแลนยาร์ดหรืออุปกรณ์อื่นใดที่โยงรั้งระหว่างจุดคล้องเกี่ยวกับ Harness ซึ่งผู้ปฏิบัติงานสวมไว้กับตัว และ
(3) สายรัดนิรภัยแบบเต็มตัว (A=Anchorage Point, B=Body Harness, C=Connectors)
14:Shock Absorber : อุปกรณ์ดูดซับแรงกระแทก, shock absorber จะเย็บพับติดกันไปมา
เมื่อทำงานจะกระตุกขาดคลี่หน่วงออกมาคราวละหนึ่งพับ การขาดคลี่ออกมาคราวละพับนี่เองจะเป็นการดูดซับ
เนื่องจากแรงกระตุกจากการตก (พลังงานศักย์+พลังงานจลน์ = พลังงานกลหรือ mechanical energy)
15:Connecting Hardware : ห่วงคล้องชุดอุปกรณ์ลดความรุนแรงเนื่องจากการตก
16:Retractable Lifeline : สายช่วยชีวิตชนิดดึงกลับอัตโนมัติ ชื่ออื่นที่เรียก Inertia Reel, Fall Arrester Block,ทำงานกระตุกหยุดเมื่อปลายเชือกเคลื่อนออกเกินความเร็วเกินค่าปรับตั้ง
17:Horizontal Rope-Static Line : สลิงขึงตึงตามแนวนอนเพื่อใช้เกี่ยวคล้องสายแลนยาร์ด
18:Vertical Rope-Staticline : สลิงขึงตึงตามแนวตั้ง เพื่อใช้คล้องเกี่ยวชุดล็อคป้องกันการตก
19:Portable Ladders : บันไดไต่ขึ้นที่สูงแบบเคลื่อนย้ายได้
20:Fixed Ladders : บันไดไต่ขึ้นที่สูงแบบติดตั้งถาวรอยู่กับที่
21:Free Fall Clearance : ระยะปลอดภัยจากจุดคล้องเกี่ยวสายแลนยาร์ดถึงพื้น หากเกิดอุบัติเหตุจะมีระยะว่าง (residual clearance) ไม่ให้ร่างกายกระแทกพื้น

* * สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณากรอกข้อมูลเหล่านี้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการให้ข้อมูลสำหรับท่าน

สำนักงานใหญ่
72/47 หมู่ที่ 5 สมโภชน์แลนด์
ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
สำนักงานสาขา
529 อาคารเมอร์ลิน ทาวเวอร์ 1
ซ.นราธิวาสราชนครินทร์ 14 แขวงทุ่งวัดดอน
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
เลขทะเบียนการค้าและเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0415559002026 โทร: 086-373-6082, 084-782-4575
อีเมล์: nsa.center@nsa-solution.com ติดต่อ โทร: 086-3736082
เขตภาคตะวันออก ติดต่อ โทร: 081-9743103
เขตภาคกลาง กทม ติดต่อ โทร:  086-373-6082
เขตภาคอีสาน ภาคเหนือ ติดต่อ โทร: 084-782-4575
บริษัท ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015
NSA SOLUTION CO., LTD._ISO 9001

ใบอนุญาตเป็นผู้ให้บริการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ
ใบอนุญาตอับอากาศ เลขที่ 05010325660032
© COPYRIGHTS 2016 NSA SOLUTION CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.