086-373-6082, 084-782-4575

บริษัท เอ็น เอส เอ โซลูชั่น จำกัด > Equipment Safety > อุปกรณ์ป้องกันการหกรั่วไหลของสารเคมีและวัสดุดูดซับ Oil & Chemical Absorbent

images-3

แบบสอบถามราคาสินค้า (Thai) จำหน่ายอุปกรณ์ป้องกันการหกรั่วไหลและเก็บกู้ ทุกชนิด ทุกประเภท
# วัสดุดุดซับสารเคมีและน้ำมัน Chemical & Oil Absorbent
# ตู้สำหรับเก็บของเหลวไวไฟ Flammable Liquids Storage Cabinet
# ตู้และถังสำหรับเก็บสารเคมี Storage Cabinets & Containments
# ถังและถุงขยะอันตราย Chemical Bin & Garbage
# ถาดรองและพาเลท Drip Tray & Spill Palet Control
# กระบอกทิศทางลม Wind Sock
# กระดาษชำระแบบเหนียว Paper Wiper
# ผ้าเช็ดชิ้นงานแบบเหนียวพิเศษ Cleanroom Microfiber Wiper
# อุปกรณ์อเนกประสงค์อื่นๆ Other Equipments

* * สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณากรอกข้อมูลเหล่านี้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการให้ข้อมูลสำหรับท่าน

สำนักงานใหญ่
72/47 หมู่ที่ 5 สมโภชน์แลนด์
ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
สำนักงานสาขา
529 อาคารเมอร์ลิน ทาวเวอร์ 1
ซ.นราธิวาสราชนครินทร์ 14 แขวงทุ่งวัดดอน
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
เลขทะเบียนการค้าและเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0415559002026 โทร: 086-373-6082, 084-782-4575
อีเมล์: nsa.center@nsa-solution.com ติดต่อ โทร: 086-3736082
เขตภาคตะวันออก ติดต่อ โทร: 081-9743103
เขตภาคกลาง กทม ติดต่อ โทร:  086-373-6082
เขตภาคอีสาน ภาคเหนือ ติดต่อ โทร: 084-782-4575
บริษัท ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015
NSA SOLUTION CO., LTD._ISO 9001

ใบอนุญาตเป็นผู้ให้บริการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ
ใบอนุญาตอับอากาศ เลขที่ 05010325660032
© COPYRIGHTS 2016 NSA SOLUTION CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.