086-373-6082, 084-782-4575

บริษัท เอ็น เอส เอ โซลูชั่น จำกัด > Equipment Safety > อุปกรณ์สำหรับงานในที่อับอากาศ Confined Space Devices

md_0vpgarrdx9

แบบสอบถามราคาสินค้า (Thai) จำหน่ายอุปกรณ์อพยพฉุกเฉินและอุปกรณ์กู้ภัย ทุกชนิด ทุกประเภท
# หน้ากากป้องกันความร้อนและควันพิษ Fire Escape Hood
# เครื่องวัดแก็สรั่วไหล วัดอากาศแบบพกพา Portable Gas Detection Devices
# อุปกรณ์กู้ภัย ประเภทรอกช่วย Tripod
# เครื่องส่งอากาศสะพายหลังพร้อมหน้ากากเต็มหน้า Self Contained Breathing Apparatus (SCBA)
# เชือกกู้ภัยมาตรฐาน Rope
# อุปกรณ์ช่วยสำหรับงานเฉพาะทาง Accessory
# อุปกรณ์อเนกประสงค์อื่นๆ Other Equipments

* * สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณากรอกข้อมูลเหล่านี้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการให้ข้อมูลสำหรับท่าน

สำนักงานใหญ่
เลขที่ 72/47 หมู่ที่ 5 สมโภชน์แลนด์
ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
เลขทะเบียนการค้าและเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0415559002026
สำนักงานสาขา
529 อาคารเมอร์ลิน ทาวเวอร์ 1
ซ.นราธิวาสราชนครินทร์ 14 แขวงทุ่งวัดดอน
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
เลขทะเบียนการค้าและเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0415559002026 โทร: 0847824575
อีเมล์: nsa.center@nsa-solution.com
ติดต่อ โทร: 0819743103
อีเมล nsa.center@nsa-solution.com
เขตภาคตะวันออก ติดต่อ โทร: 081-9743103
เขตภาคกลาง กทม ติดต่อ โทร:  086-373-6082
เขตภาคอีสาน ภาคเหนือ  ติดต่อ โทร: 084-782-4575
© COPYRIGHTS 2016 NSA SOLUTION CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.