086-373-6082, 084-782-4575

บริษัท เอ็น เอส เอ โซลูชั่น จำกัด > Security News > (Thai) เทคนิคการปฏิบัติงานเกี่ยวกับนั่งร้าน Scaffolding Technigues

Sorry, this entry is only available in Thai.

(Thai) 1:Sole board - แผ่นไม้รองฐาน หน้าที่กระจายแรงไปยังบนพื้นดินหรือพื้นอาคาร
2:Base Plate – แผ่นรองเสา
3:Standard or Post - เสานั่งร้าน วางตามแนวดิ่ง หน้าที่รับแรงที่เกิดจากการโหลดและส่งผ่านตีนเสา ผ่านแผ่นไม้รองฐานไปยังพื้น
4:Ledgers or Runner - คาน วางตามแนวนอนอยู่ด้านในของเสา
5:Main Transoms – ตงหลัก วางบนคานชิดเสา
6:Intermediate Transoms - ตงเสริม วางบนคานตำแหน่งอยู่ระหว่างช่วงตงหลักไม่ชิดเสา
7:Bracing - ค้ำยันติดตั้งมุมทแยงประมาณ 45 องศา ค่ายอมรับ 35-55 องศา
8:Toe Boards - แผ่นกันตd
9:Planks – แผ่นปูพื้นนั่งร้านเป็นไม้หรือแผ่นโลหะก็ได้
10:Handrail, Midrailรั้วบน รั้วกลาง
11:Access Way – ทางขึ้นจากบันไดไปยังพื้นนั่งร้าน
12:Scaffolding Ladder – บันไดพาด ซึ่งใช้งานเป็นการเฉพาะกับนั่งร้าน
13:Foot Tie or Kicker – คานล่างสุดของนั่งร้าน
14:Base lift or First lift นั่งร้านชั้นแรก ระยะตามแนวดิ่งนับจากพื้นถึงคานตัวแรก
15:Lift height – ความสูงระหว่างชั้นนั่งร้าน
16:Bay width - ความกว้างของนั่งร้าน
17:Bay length – ความกว้างของช่วงนั่งร้าน และระยะห่างจากเสาถึงเสาด้านข้าง
18:Guardrail - ราวกันตก

 

 

* * สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณากรอกข้อมูลเหล่านี้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการให้ข้อมูลสำหรับท่าน

สำนักงานใหญ่
เลขที่ 72/47 หมู่ที่ 5 สมโภชน์แลนด์
ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
เลขทะเบียนการค้าและเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0415559002026
สำนักงานสาขา
529 อาคารเมอร์ลิน ทาวเวอร์ 1
ซ.นราธิวาสราชนครินทร์ 14 แขวงทุ่งวัดดอน
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
เลขทะเบียนการค้าและเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0415559002026 โทร: 0847824575
อีเมล์: nsa.center@nsa-solution.com
ติดต่อ โทร: 0819743103
อีเมล nsa.center@nsa-solution.com
เขตภาคตะวันออก ติดต่อ โทร: 081-9743103
เขตภาคกลาง กทม ติดต่อ โทร:  086-373-6082
เขตภาคอีสาน ภาคเหนือ  ติดต่อ โทร: 084-782-4575
© COPYRIGHTS 2016 NSA SOLUTION CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.