086-373-6082, 084-782-4575

Contact us

ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Northeastern Safety Training Center

บริษัท เอ็น เอส เอ โซลูชั่น จำกัด
72/47 หมู่ที่ 5 สมโภชน์แลนด์ ต.หมากแข้ง  อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
ติดต่อ โทร 086-373-6082 อีเมล nsa.center@nsa-solution.com

เขตภาคตะวันออก ติดต่อ โทร: 098-358-4918

เขตภาคกลาง ติดต่อ โทร: 084-102-0100

เขตภาคอีสาน ภาคเหนือ  ติดต่อ โทร: 084-782-4575

map-REV (1)

 

สำนักงานใหญ่
เลขที่ 72/47 หมู่ที่ 5 สมโภชน์แลนด์
ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
เลขทะเบียนการค้าและเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0415559002026
สำนักงานสาขา
529 อาคารเมอร์ลิน ทาวเวอร์ 1
ซ.นราธิวาสราชนครินทร์ 14 แขวงทุ่งวัดดอน
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
เลขทะเบียนการค้าและเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0415559002026 โทร: 0847824575
อีเมล์: nsa.center@nsa-solution.com
ติดต่อ โทร: 0819743103
อีเมล nsa.center@nsa-solution.com
เขตภาคตะวันออก ติดต่อ โทร: 081-9743103
เขตภาคกลาง กทม ติดต่อ โทร:  086-373-6082
เขตภาคอีสาน ภาคเหนือ  ติดต่อ โทร: 084-782-4575
© COPYRIGHTS 2016 NSA SOLUTION CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.