086-373-6082, 084-782-4575

บริษัท เอ็น เอส เอ โซลูชั่น จำกัด > Products > บริการให้เช่าอุปกรณ์ความปลอดภัย

download draeger-7510-with-printer_1 images (1)

บริการอุปกรณ์ เครื่องมือ สำหรับงานความปลอดภัย
# ตาชั่งสำหรับทดสอบน้ำหนัก เช่น เครน หรือ ชั่งน้ำหนักสินค้าหนาดพิเศษ
# เครื่องตรวจวัดอากาศ ก็าซพิษ สำหรับงานในที่อับอากาศ
# อุปกรณ์กู้ภัย ช่วยเหลือ ช่วยชีวิต สำหรับงานในที่อับอากาศ
# อุปกรณ์การตรวจวัดสำหรับงานรักษาความปลอดภัย เช่น เครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์
# อุปกรณ์ฺและเครื่องมือวัดอื่นๆ

* * สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณากรอกข้อมูลเหล่านี้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการให้ข้อมูลสำหรับท่าน

สำนักงานใหญ่
72/47 หมู่ที่ 5 สมโภชน์แลนด์
ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
สำนักงานสาขา
529 อาคารเมอร์ลิน ทาวเวอร์ 1
ซ.นราธิวาสราชนครินทร์ 14 แขวงทุ่งวัดดอน
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

เลขทะเบียนการค้าและเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0415559002026
โทร: 042-182-347, 0847824575
อีเมล์: nsa.center@nsa-solution.com
ติดต่อ โทร: 042-182-347
อีเมล nsa.center@nsa-solution.com
เขตภาคตะวันออก ติดต่อ โทร: 081-9743103
เขตภาคกลาง กทม ติดต่อ โทร:  086-373-6082
เขตภาคอีสาน ภาคเหนือ  ติดต่อ โทร: 084-782-4575
© COPYRIGHTS 2016 NSA SOLUTION CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.