บริษัท เอ็น เอส เอ โซลูชั่น จำกัด > บริการเสริม > บริการฝึกอบรม

x2

 • ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ
 • ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่นและอุปกรณ์ช่วยยก
 • ความปลอดภัย อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างใหม่
 • เทคนิคการประเมินความเสี่ยงในการทำงาน
 • เทคนิคการประเมินงานด้านการยศาสตร์ในการทำงาน
 • เทคนิคการควบคุมงานและตรวจสอบความปลอดภัยของผู้ควบคุมผู้รับเหมา
 • เทคนิคการทำระบบล็อคและแขวนป้ายทะเบียน
 • เทคนิคการปฏิบัติงานบนที่สูงอย่างปลอดภัย
 • เทคนิคการทำระบบล็อคและแขวนป้ายทะเบียน
 • การปฏิบัติงานรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัย
 • การติดตั้งและตรวจสอบนั่งร้าน
 • เทคนิคการปฏิบัติงานสำหรับหัวหน้างาน
 • เทคนิคการขับขี่ยานพาหนะเชิงป้องกันอุบัติเหตุ
 • การบริหารจัดการวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (กากอุตสาหกรรม)
 • 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต และปรับปรุงงาน
 • ข้อกำหนดมาตรฐานระบบการจัดการด้านคุณภาพ ISO 9001
 • การตรวจติดตามภายในระบบการจัดด้านคุณภาพ ISO 9001
 • ข้อกำหนดมาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001
 • การตรวจติดตามภายในระบบการจัดด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001

* * สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณากรอกข้อมูลเหล่านี้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการให้ข้อมูลสำหรับท่าน