บริษัท เอ็น เอส เอ โซลูชั่น จำกัด > บริการอุปกรณ์ความปลอดภัย > อุปกรณ์ดับเพลิง อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยและอุปกรณ์ฉุกเฉิน Fire Extinguisher

_________________537b2da312cf1 _________________537f09b862de4 spd_20141217174019_b201605131408

แบบสอบถามราคาสินค้า จำหน่ายอุปกรณ์ดับเพลิง อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยและอุปกรณ์ฉุกเฉิน
# ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 2.2-250 lbs
# ถังดับเพลิงแบบ CO2 5-15 lbs
# ถังดับเพลิงแบบ Non-CFC
# ถังดับเพลิงแบบอัตโนมัติติ ชนิดลูกบอล
# ถังดับเพลิงแบบอัตโนมัติติดตั้งบนฟ้าเพดาน
# ตู้เก็บถังดับเพลิง(แบบคู่) แบบมีขาตั้ง
# ตู้เก็บถังดับเพลิง(แบบเดี่ยว) แบบมีขาตั้ง
# พลาสติกคลุมถังดับเพลิง
# อุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณระบบดับเพลิง
# ไฟฉุกเฉิน
# อุปกรณ์อื่นๆ

* * สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณากรอกข้อมูลเหล่านี้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการให้ข้อมูลสำหรับท่าน