บริษัท เอ็น เอส เอ โซลูชั่น จำกัด > บริการอุปกรณ์ความปลอดภัย > อุปกรณ์สำหรับงานในที่อับอากาศ Confined Space Devices

3breatjyj 1102-0020-_kit_ images (3)

แบบสอบถามราคาสินค้า จำหน่ายอุปกรณ์อพยพฉุกเฉินและอุปกรณ์กู้ภัย ทุกชนิด ทุกประเภท
# หน้ากากป้องกันความร้อนและควันพิษ Fire Escape Hood
# เครื่องวัดแก็สรั่วไหล วัดอากาศแบบพกพา Portable Gas Detection Devices
# อุปกรณ์กู้ภัย ประเภทรอกช่วย Tripod
# เครื่องส่งอากาศสะพายหลังพร้อมหน้ากากเต็มหน้า Self Contained Breathing Apparatus (SCBA)
# เชือกกู้ภัยมาตรฐาน Rope
# อุปกรณ์ช่วยสำหรับงานเฉพาะทาง Accessory
# อุปกรณ์อเนกประสงค์อื่นๆ Other Equipments

* * สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณากรอกข้อมูลเหล่านี้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการให้ข้อมูลสำหรับท่าน