086-373-6082, 084-782-4575

บริษัท เอ็น เอส เอ โซลูชั่น จำกัด > บริการลูกค้า > ลูกค้าของเรา Our Customers

NSA Our Service_ Training Unit Yr _2018_Minimum Price Rev 01

กลุ่มลูกค้าของเรามีหลากหลายประเภทอุตสาหกรรมและลักษณะการดำเนินธุรกิจที่มีความเป็นมาตรฐานในการทำงานตามนโยบายเพื่อมุ่งเน้นสู่ระดับสากล ลูกค้าของเรา เช่น
1:Nam Theun 2 Power Company Limited (NTPC) Vientiane, Lao PDR
2:PTTEP SP LIMITED
3:Rayong Panel CO., Ltd
4:บริษัท ฐาปกรณ์ เมนทิแน็นซ แอนด์ เซอร์วิส
5:Rovero Systems B.V
6:Monsanto Co.,Ltd
7:บริษัท เงินยวงเทคโนโลยีการเกษตร จำกัด
8: บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
9:บริษัท ยูเอซีเจ (ประเทศไทย) จำกัด
10.บริษัท ทรานส์เฟอร์ เทค จำกัด

* * สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณากรอกข้อมูลเหล่านี้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการให้ข้อมูลสำหรับท่าน

สำนักงานใหญ่
72/47 หมู่ที่ 5 สมโภชน์แลนด์
ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
สำนักงานสาขา
529 อาคารเมอร์ลิน ทาวเวอร์ 1
ซ.นราธิวาสราชนครินทร์ 14 แขวงทุ่งวัดดอน
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
เลขทะเบียนการค้าและเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0415559002026 โทร: 086-373-6082, 084-782-4575
อีเมล์: nsa.center@nsa-solution.com ติดต่อ โทร: 086-3736082
เขตภาคตะวันออก ติดต่อ โทร: 081-9743103
เขตภาคกลาง กทม ติดต่อ โทร:  086-373-6082
เขตภาคอีสาน ภาคเหนือ ติดต่อ โทร: 084-782-4575
บริษัท ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015
NSA SOLUTION CO., LTD._ISO 9001

ใบอนุญาตเป็นผู้ให้บริการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ
ใบอนุญาตอับอากาศ เลขที่ 05010325660032
© COPYRIGHTS 2016 NSA SOLUTION CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.