ติดต่อเรา


ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Northeastern Safety Training Center (NTSTC)
บริษัท เอ็น เอส เอ โซลูชั่น จำกัด NSA Solution Co.,Ltd.
สำนักงานใหญ่ 72/47 หมู่ที่ 5 สมโภชน์แลนด์ ต.หมากแข้ง  อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
สำนักงานสาขา 529 อาคารเมอร์ลิน ทาวเวอร์ 1 ซ.นราธิวาสราชนครินทร์ 14 แขวงทุ่งวัดดอน
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
ติดต่อ โทร 086-373-6082
อีเมล nsa.center@nsa-solution.com
เขตภาคตะวันออก ติดต่อ โทร: 081-974-3103
เขตภาคกลาง กทม ติดต่อ โทร:  086-373-6082
เขตภาคอีสาน ภาคเหนือ  ติดต่อ โทร: 084-782-4575