บริการลูกค้า

x4

  • บริการงานตรวจสอบ เครน รถยก ถังอัดแรงดัน
  • บริการงานตรวจสอบอาคาร ป้ายโฆษณา
  • บริการงานติดตั้ง ตรวจสอบป้ายความปลอดภัยและป้ายจราจร
  • บริการระบบรักษาความปลอดภัย
  • บริการงานระบบสื่อสาร ระบบกล้องวงจรปิด CCTV
  • บริการงานออกแบบและปรับปรุงอาคาร สถานที่
  • บริการออกแบบและให้เช่านั่งร้าน แบบเหล็ก
  • บริการงานออกแบบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย
  • บริการคัดแยก กำจัดวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่ไม่เป็นอันตราย
  • อื่นๆ ตามข้อกำหนดลูกค้า