บริษัท เอ็น เอส เอ โซลูชั่น จำกัด > บริการลูกค้า > ลูกค้าของเรา Our Customers

NSA Our Service_ Training Unit Yr _2018_Minimum Price Rev 01

กลุ่มลูกค้าของเรามีหลากหลายประเภทอุตสาหกรรมและลักษณะการดำเนินธุรกิจที่มีความเป็นมาตรฐานในการทำงานตามนโยบายเพื่อมุ่งเน้นสู่ระดับสากล ลูกค้าของเรา เช่น
1:Nam Theun 2 Power Company Limited (NTPC) Vientiane, Lao PDR
2:PTTEP SP LIMITED
3:Rayong Panel CO., Ltd
4:บริษัท ฐาปกรณ์ เมนทิแน็นซ แอนด์ เซอร์วิส
5:Rovero Systems B.V
6:Monsanto Co.,Ltd
7:บริษัท เงินยวงเทคโนโลยีการเกษตร จำกัด
8: บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
9:บริษัท ยูเอซีเจ (ประเทศไทย) จำกัด
10.บริษัท ทรานส์เฟอร์ เทค จำกัด

* * สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณากรอกข้อมูลเหล่านี้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการให้ข้อมูลสำหรับท่าน